DIGITALT 

TOLKESOFTWARE

Vores software gør det muligt for jer at sammensætte jeres egen tolkeløsning. Betal kun for det I behøver og få et totalt forbrugs og kvalitets overblik. Automatisk bestilling, afregning samt direkte adgang til jeres favorittolke, giver store administrationsmæssige og økonomiske besparelser.

Pressemeddelelse

Vi lukker vores tolkenetværk og vil fremover alene fokusere på leverance af tolkesoftware.

Voocali har igennem de seneste 4 år forsøgt at ændre på de markante udfordringer, der i stigende grad dominerer det offentliges indkøb af tolkeydelser.

Freelancetolke fylder stadig mere hos de traditionelle tolkebureauer, og der tegner sig et klart billede af, at tolkebranchen mangler struktur, både ift. uddannelses- og arbejdsmæssige vilkår, ressourcestyring, dataanalyser og generelt overblik.

I alt for mange tilfælde har de offentlige indkøb været ramt af opsigelser kort efter aftalens ikrafttræden. Til trods for en generel efterspørgsel i det offentlige om nye muligheder, udbydes ydelserne fortsat på samme traditionelle måde, hvor leverancen tilbydes til en enkelt leverandør.

Senest er et større regionsudbud for Region Midtjylland, Sjælland og Hovedstaden blevet offentliggjort og kravene i udbuddet har været afgørende for beslutningen om at Voocali ved årets udgang lukker eget tolkenetværk ned. I stedet omorganiserer virksomheden sig til at fokusere på software alene.

Hen over det seneste år har vi set Rigspolitiet opsige deres aftale med EasyTranslate efter blot 9 mdr., konstateret at Dansk Flygtningehjælps Tolkeservice lukker sit bureau ned ved udgangen af deres mange aftaler og Københavns Kommune har senest før sommer opsagt aftalen med Sproghuset.

Voocali har som platformsøkonomisk koncept ønsket at skabe et fundament for danske freelancetolke, hvor man understøttede de muligheder der lå i en langsigtet karriere. Samtidig skulle platformen støtte digitaliseringen og overgangen fra fremmødetolkninger til flere videotolkninger. Ligeledes var det hensigten, at big data skulle efterlade den offentlige indkøber med mulighed for at analysere på ressourceforbrug, trivsel, kvalitet og allervigtigst kunne klarlægge hvor udfordringerne opstod.

Vores eget tolkenetværk har været en enorm hjælp på denne rejse til at forstå og løse branchens udfordringer gennem en digitaliseret og disruptiv tankegang. Men realiteten er dog at Voocalis styrker og største bidrag til en bedre tolkebranche må findes i den udviklede software, som er bygget til gavn for det offentlige indkøb.

Efter en målrettet og dedikeret indsats gennem de seneste år, er det naturligvis ærgerligt at vi nu også trækker vores tolkenetværk fra branchen. Vi havde håbet på en større opbakning til partnerskaber, og mulighederne der lå i et fælles samarbejde på tværs af tolke, bureauer og den offentlige sektor. Alligevel ser vi dog frem til, at vi med vores store erfaring indenfor området, er klædt godt på til at udvikle videre på den digitale tolkeløsning til det offentlige. Hvor vi naturligvis også ser synergier til en bredere offentlig digitalisering.

 

Evt. spørgsmål kan rettes til niklas@voocali.com.
Med ønske om den bedste fremgang i branchen. Team Voocali

Nem administation 24/7

Video, telefon og fremmøde. Bestillingen tager et minut, og alt ses i din historik.

Fuldt forsikret

Alle tolke er fuldt forsikret, hvis uheldet skulle være ude.

Slut med mellemmanden

Sammensæt jeres egen løsning, med fuld kontrol og gennemsigtighed.

Se uddannelsesniveau

Vælg egen tolk, en statsprøvet tolk, Cand.ling.merc. eller ph.d.

Sådan fungerer det

Alle tidkrævende og besværlige processer er automatiseret, således at I kun bruger tid på at tolke og undgår tung administration. Her kan I se jeres organisations forbrug, fra den enkelte afdeling og helt ned på den enkelte sagsbehandler. Et vigtigt værktøj til at holde styr på budgetterne.

En fleksible løsning, designet til jeres behov.

Til små og store organisationer

Et smart system til både den enkelte sagsbehandler og de store organisationer. Som bruger får man et overblik over forbrug, antal tolkninger fordelt for hver enkel afdelinger og bruger, samt varighed og betalinger. Der er også mulighed for at fastansætte en tolk, som kun jeres organisation kan tilgå og derved opnå store besparelser.

LÆS MERE HER

“Uden tvivl den nemmeste måde at booke tolke på og samtidig en halvering af prisen. Kan kun anbefales. “

Søren Thomsen
Aktiv Weekend
Silkeborg

“Jeg kan kun anbefale at bruge Voocali. Det er blevet meget lettere og smartere at booke tolke, -løsningen er simpelthen bare mere fleksibel.”

Arne Bo
Daginsitution Stærebo
København

HAR DU BRUG FOR HJÆLP?

Tlf. 31 16 11 15

Slå endeligt på tråden. Vi tager gerne en snak om hvad vi kan gøre for jer.

info@voocali.com

Du er altid velkommen til at skrive til os, hvis du har spørgsmål eller ideer.

Facebook og Instagram

Vi er på de sociale medier. Følg os på Facebook og Instagram.

Tlf: 31 16 11 15
Mail: support@voocali.com

Voocali ApS – Bådehavnsgade 44A – 2450 København SV – © 2016-2020